Kostnader

Kostnader ved gravferd

Prisinformasjon for varer og tjenester 2018

Last ned komplett prisliste her!

Prisliste 2018

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

Generell informasjon om priser:

En gravferd består av mange elementer og det kan være krevende å få full oversikt.
Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag.
Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Priseksempel med minimums- og maksimumspriser

Varer/tjenesterMin.Maks.
Sum:17 917,-
Seremoni med annonse i avisa Tromsø
65 385,-
Kiste med utstyr og svøp3500,-27 000,-
Nedlegging i kiste og stell
1600,-
1600,-
Transport av tom kiste til dødssted1260,-1260,-
Assistanse i seremonien1470,-2940,-
(2 eller flere assistenter)
Kjøring seremonisted/gravlund
(bil med sjåfør)
3680,-8500,-
Lys/utstyr i seremonien600,-600,-
Program til seremonien, 200 stk800,- (200 stk)2800,- (200 stk)
Byråets honorar, avgiftsfri del3465,-3465,-
Administrasjonskostnad1445,-1445,-
Annonse i Nordlys

Annonse i Tromsø
1544,-

0,-
7175,-

0,-
Blomsterpynt til kisten150,- (3 roser)8000,-
Fotografering0,-0,-
Minnebok0,- (første gratis)600,-

Mva er inkludert i de beløp som er momsbelagt.
(Eventuelle tillegg kan være: minnesamvær og gravmonument)

Kremasjon uten seremoni: Enkel Kiste, kjøring, nedlegging og frakt til krematoriet vil summen bli 8 940,-

Gravferdsstøtte:

Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 22.723,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.
For mer informasjon se under Ved dødsfall «Trygdeytelser og pensjoner».

Honorarer:

Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i  forskjellige poster. Avgiftsberegningen er komplisert. Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også forskjellige satser. Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige. Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.

Kommunale avgifter:

I henhold til prislisten hos kirkevergen. For boende innad egen kommune er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste. Ved kremasjonfor utenbysboere tilkommer kremasjonsavgift på kr. 6000,-