Forsendelse av båre

Vi hjelper til ved forsendelse av båre

Forsendelse

Hartvigsen begravelsesbyrå kan ta hand om alt praktisk vedrørende forsendelse av båre. Vi har kunnskaper, erfaring og et stort nettverk av samarbeidsbyråer innlands og utenlands.

Ta kontakt med oss så sørger vi for at transporten skjer på en forsvarlig og verdig måte.

>> TILBAKE