Arv og skifte

Arv og skifte

Et dødsfall medfører at det offentlige krever skifte av boet i en eller annen form og etter fastsatte tidsfrister. Skiftet kan ofte reise flere juridiske problemstillinger som arvingene raskt må ta stilling til.

En gylden regel er å ikke signere noe før konsultasjon har funnet sted. Vær oppmerksom på at ingen har rett til å disponere avdødes verdier uten at tingretten har samtykket eller utstedt skifteattest.

Hartvigsen begravelsesbyrå har samarbeidspartnere med bred erfaring og kompetanse i håndtering av privat skifte.
Også advokater som er engasjerte av tingretten som bobestyrere av offentlig skifte av dødsbo.
Vi anbefaler pårørende ofte en første konsultasjon til redusert pris med advokat slik at man kan få klarhet i juridiske forhold knyttet til boet.

Ta kontakt med oss hos Hartvigsen begravelsesbyrå så kan vi veilede videre.

>> TILBAKE